Educatie

Deelname YFM Academie
Hendrik Kramer (MDV1) heeft namens het Jongerennetwerk Visserij deelgenomen aan de YFM Academie 2014. De YFM academie wordt elk jaar georganiseerd, mocht je interesse hebben, neem contact op met de YFM of met ons.

Cursus voor de jonge visserijondernemer

In samenwerking met Stichting ProSea hebben we een cursus ontwikkeld voor de jonge visser. Het doel van deze cursus is om de ondernemersgeest te prikkelen en zowel kennis (inhoud) als vaardigheden (kunnen / doen) aan te leren die een succesvolle visserijondernemer tegenwoordig nodig heeft, een overzicht te geven van actuele zaken die spelen in de visserij en het maatschappelijk speelveld dat daaraan raakt en praktische handvatten te geven over hoe je jezelf als groep kan organiseren. Programma Cursus ‘Organiseer Jezelf’

De cursus bestond de afgelopen editie uit drie cursusdagen:
25 mei 2013  Verslag cursusdag 25 Mei 2013 <*)))><   Powerpoint WS1
15 juni 2013 Verslag cursusdag 15 juni 2013  <*)))><   Powerpoint WS2
14 sept 2013 Verslag cursusdag 14 sept 2013 <*)))>< 

Heb je nog vragen? Mail ons via jongerennetwerk.visserij@hotmail.com