Doelstelling

Wij zijn de toekomst van de sector. Het is daarom belangrijk om te weten wat er nu in de sector gebeurt om in te kunnen spelen en mee te denken over die toekomst. Daarvoor heb je verstand van zaken nodig, niet alleen over het vissen, maar over de visserij.  Of het nu gaat om netaanpassingen of het omgaan met maatschappelijke organisaties, wij willen een basis leggen voor onze toekomst. Dit doen we door vier pijlers:

- Nieuwe kennis opdoen, dus ga mee op excursie of werkbezoek en neem een kijkje in andermans keuken!
- Onderlinge contacten tussen jonge vissers en andere stakeholders versterken en nieuwe contacten leggen door het organiseren van leuke activiteiten
- De betrokkenheid van jonge vissers bij actualiteiten vergroten door jongeren mee te nemen naar bijeenkomsten en te attenderen op interessante ontwikkelingen. Ook kunnen we als vraagbaak fungeren, dus zoek je info over beleid, over wie-doet-wat of wil je iets delen? Wij helpen je graag!
- De zichtbaarheid van jonge vissers vergroten! Wist je dat er honderden vissers in Nederland geregistreerd zijn van maximaal 35 jaar oud? Waar zijn ze dan vraag je je misschien af…. nou op zee! Zoek je jonge vissers, kom naar ons toe, wij weten ze te vinden.

Deze vier pijlers komen samen in de activiteiten die we ontwikkelen. Deze activiteiten zijn gericht op twee thema’s.

Zichtbaarheid jonge vissers vergroten
Jonge vissers zitten doorgaans op zee. Sommigen al als bedrijfseigenaar of schipper, maar velen staan aan dek. Vaak komen jongeren pas weer in het zicht als ze schipper zijn, of bedrijfseigenaar. Maar dat betekent niet dat ze op jonge leeftijd geen goeie ideeën hebben en wij helpen die ideeën zichtbaar te maken! Ook kampen jongeren met hele andere vraagstukken dan ouderen. Het is belangrijk deze vraagstukken aan te kaarten en daar neer te leggen waar ze horen. Zo leveren we input aan vertegenwoordigers, NGO’s, overheid én onderzoek. En natuurlijk aan elkaar want een netwerk is ook iets waar je als jongere zelf op terug kan vallen.

Ondernemerschap
Niet iedere visser is een goede ondernemer. Zo ook is niet iedere goede ondernemer een visser. Wij willen jongeren graag handvatten geven om beide te zijn, goede vissers én goede ondernemers. Zo organiseren we cursussen, wijzen we op bestaande cursussen en kaarten we knelpunten aan. Marketingtalent, financieel inzicht en communicatie zijn vaardigheden die niet vanzelfsprekend zijn maar samen met ons zijn ze voor iedereen haalbaar. Want zo’n mooie sector, die moet toch blijven bestaan en iedereen mag zien hoe gaaf het is om visser te zijn!